SOM TRANSPARENTS

Informació institucional

Special Olympics Catalunya és una agrupació esportiva, que té com a principal objectiu el foment de la pràctica de l’esport i d’altres activitats de lleure, per part de les persones amb discapacitat intel·lectual, com una via de desenvolupament personal i d’integració social.

Objectius

Special Olympics treballa per a aconseguir els següents objectius:

Missió

Organització

El màxim òrgan decisor de l’entitat és l’Assemblea General, formada pel conjunt de socis i sòcies de Special Olympics Catalunya. L’Assemblea General delega en la Junta directiva, les funcions de representació legal i de gestió. 

En els Estatuts de la nostra entitat hi trobareu tots els detalls.

Cronologia històrica

Qui està al capdavant de l’entitat?

La Junta Directiva de l’entitat és vigent des de 2020.

Document que acredita la junta constitucional

Trajectòria de cada membre de la Junta Directiva

En l’article 14 punt 5 dels Estatuts concreta que els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics i en cap cas podran ser retribuïts.

Treballadores de l’entitat:

Memòries 

Memòria anual 2020

Memòria anual 2019

Memòria anual 2018

Memòria anual 2017

Totes les memòries de Special Olympics Catalunya

Informació econòmica

Balanç de situació 2020

Balanç de situació 2019

Balanç de situació 2018

Balanç de situació 2017

Balanç de situació 2016

Marc legal

Certificat d’entitat sense ànims lucratius. Exempció IVA

Declaració d’Utilitat Pública / Rectificació 

Acta constitucional entitat

Registre a Secretaria General de l’Esport

Registre a Benestar d’Afers Socials i Famílies

Voluntariat (Model de Pla de Voluntariat que s’extrapola a la resta d’activitats de l’entitat)

Certificat entitats sense ànim de lucre, Llei 49/2002

Convenis vigents

-Conveni amb la Fundació Barça

Temporada 2020-2021

Objecte: Interès a desenvolupar, a través de l’esport, el suport a l’educació, l’assistència sanitària, la nutrició i el suport psicosocial amb l’objectiu de fomentar la pràctica de l’esport i d’altres activitats de lleure, per part de les persones amb discapacitat intel·lectual, com una via de desenvolupament personal i d’integració social.

-Conveni amb la Fundación Leo Messi

Any 2021

Objecte: les dues entitats treballen per una millor inclusió i integració social dels nens i nenes amb discapacitat intel·lectual a través de l’esport i activitats de lleure.

Subvencions

Generalitat de Catalunya- Acció Cívica i comunitària 2021-22

Generalitat de Catalunya- Acció Cívica i comunitària 2019-20

Generalitat de Catalunya- Acció Cívica i comunitària 2017-18