Si voleu donar suport als esportistes de Special Olympics Catalunya per seguir treballant per la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual feu una donació a :

ES40 2100 1925 8402 0006 2095 (CaixaBank)

* Si feu una donació necessitarem que ens feu arribar el vostre nom, NIF  o CIF, adreça postal i import que has donat a [email protected] i així podrem emetre el certificat corresponent.

Si voleu també ens podeu fer un Bizum al 33590


* Special Olympics Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que va ser declarada entitat d’utilitat pública l’any 2020.

El règim fiscal establert en la Llei 49/2002 suposa l’aplicació de diferents avantatges de caràcter subjectiu entre les que destaca l’aplicació de deduccions fiscals en Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en l’Impost sobre Societats (IS) en les donacions realitzades a Special Olympics Catalunya per persones físiques i/o jurídiques.

Les donacions realitzades per persones físiques a Special Olympics Catalunya gaudiran dels avantatges següents:

La deducció tindrà un límit del 10% de la base liquidable de l’impost.

Les donacions no seran despesa deduïble en l’Impost sobre societats. No obstant, aquestes donacions tindran les següents deduccions fiscals en la quota.

Aquest règim fiscal especial de deduccions en  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en l’Impost sobre Societats (IS) serà aplicable a totes les donacions realitzades a SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA a partir de l’1 de gener de 2020, a l’haver-se donat d’alta aquesta entitat en el règim fiscal especial establert a la Llei 49 / 2002 anteriorment referenciat, en el període impositiu de 2020.

L’efectivitat dels donatius, donacions i aportacions deduïbles fiscalment es justificarà mitjançant certificat expedit per SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA, amb compliment dels requisits establerts legalment.