Actes del procediment electoral de Special Olympics Catalunya: 

 

ACTA 1 – DESIGNACIÓ DELS COMPONENTS DE LA JUNTA ELECTORAL, PRESSA DE POSSESSIÓ I CONSTITUCIÓ FORMAL DE LA MATEIXA

 

ACTA 2 – EXPOSICIÓ DEL LLISTAT DE SOCIS ELECTORS I ELEGIBLES

 

ACTA 3 – APROVACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU DE SOCIS

 

ACTA 4 – ADMISSIÓ I PROCLAMACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA